Offrecord

Inovace ve světě Public Relations

S trendem šíření informací 365/7/24 a s rozmanitostí mediálních platforem, které jsou dostupné i široké veřejnosti, nestačí novinářům a PR specialistům už jen ostražitost. Musí být při své práci především aktivní a progresivní.

Inovace se rozmáhají v každém odvětví. Progresivní PR agentury se modernizují. Osvojují si nové dovednosti v datech, výzkumu, placených médiích a současně investují do vytváření kreativních týmů, které by měly zvýšit jejich úspěšnost. Představíme vám několik zásadních inovací, které v budoucnu neminou ani české public relations.

Virtuální PR agentury

Digitální revoluce a doba informací přinesly zvýšenou poptávku a akceptaci po práci na dálku. Existují již virtuální právnické kanceláře, doktoři praktikují telemedicínu a i PR drží krok s dobou.

Virtuální PR agentury se celosvětově rozrůstají jak houby po dešti a nabízejí celou řadu konkurenčních výhod pro klienty i zaměstnance, kteří mohou pracovat téměř odkudkoliv. 

Výhody

Nevýhody

Virtuální agentury fungují po celém světě a i v Česku se nyní pomalu vytváří tato komunita.

Kombinace Content Marketingu a PR

Současné agentury se začínají zaměřovat na propojení klasického PR s nově zažitým termínem content marketing (obsahový marketing). Jde o vytváření zajímavého obsahu na míru, který může oslovit nejen stávající klienty, ale především nalákat potencionální zákazníky či zvýšit zájem o nabízený produkt či službu.

Obsahový marketing je zaměřený více na zákazníka, dává mu odpovědi na jeho otázky a je přímo spojený s řešením, kterým je často nabízený produkt. Často se využívá blogů, článků, videí, obsahu na sociálních sítích apod. PR je zaměřené více na propagování daného produktu/služby. Zacílení probíhá především pomocí médií a spadá pod něho i řešení krizové komunikace, která musí být řešena rychle, z důvodu možného poškození jména klienta.

Výhody

Nevýhody

CM je výzvou jak pro klienty, tak pro samotné tvůrce. Ale úsilí, vyžadované k úspěchu za použití této metody marketingu a komunikace je hodné nemalé investice.

Sdílené Medialisty

V některých zemích fungují i sdílené medialisty – databáze kontaktů, které za poplatek či zdarma může agentura či freelancer využívat. Tyto medialisty fungují buď globálně nebo jsou zaměřené na jednotlivé země (nejčastěji USA, Británii či Kanadu). Pro PR agentury je tak snazší vyhledat kontakt na novináře s přesným zacílením. Nevýhodou může být zahlcení novinářů zpracovávající častou tematiku či ignorace, která by neproběhla u soukromých kontaktů.